Yr wythnos hon rydym yn y broses o adeiladu safle newydd x

Beth sy’n digwydd mewn cyfarfod y Crynwyr